Haven Chain Analysis

XHV 24h MA

***

XHV Spot

***

xBTC 30m MA

***

xAU Spot

***

xAG Spot

***

Daemon Stats

***


Blockchain Height

***


24h Total TX Count

***


24h Total TX per Block AVG

***


24h Offshore TX Count

***


24h Offshore TX per Block AVG

Latest Pricing Record

***


XHV Spot

***


XHV 24h MA

***


xBTC 30m MA

***


xAU Spot

***


xAG Spot

***


xEUR Spot

***


xCNY Spot

***


xAUD Spot

***


xCHF Spot

***


xGBP Spot

XHV Data

***


XHV Supply

***


XHV Market Cap

***


24h XHV Net

***


3 Day XHV Net

***


7 Day XHV Net

***


24h XHV Fees Paid

***


3 Day XHV Fees Paid

***


7 Day XHV Fees Paid

***


xAsset Supply

***


xAsset Market Cap

***


24h xAsset Net

***


3 Day xAsset Net

***


7 Day xAsset Net

***


24h xAsset Fees Paid

***


3 Day xAsset Fees Paid

***


7 Day xAsset Fees Paid
Time Period

Offshore Transactions

Filter Transactions
From Asset
To Asset
To Amount
Block Height Block Age From Amount To Amount Unlock Height Time to Unlock Rate Conversion Fee